Uppgifter

Gruppuppgifterna och enskilda skrivuppgifter lägger ni på Google dokument och delar med mig. Citaten lägger ni här på bloggen.

Lycka till

Läs till s 51 och diskutera följande frågor muntligt. En person i gruppen skriver ner era svar och lägger upp dem som ett inlägg på ondskabloggen.

 1. När utspelar sig boken? Hur kommer ni fram till det?
 2. Hur skulle ni beskriva pappan?
 3. På vilka sätt försöker Erik distansera sig från/ställa sig vid sidan av/stryket från pappan?
 4. Varför är mamman så passiv tror ni?
 5. Ser du någon likhet mellan Erik och hans Pappa.
 6. 6. Reflektera över följande mening

Du är ondskan själv och sådana som du måste förgöras s 50

 Läs fram till s 81

 Jobba vidare i gruppen:

 1. Beskriv våldet på Stjärnsberg
 2. Vilka har makt? Hur använder de den?
 3. Varför vill inte Erik slåss? Han är ju bra på det. Är han rädd? Vad har han att välja på?
 4. Beskriv Pierre
 5. Erik och Pierre blir kompisar trots att de är så olika. Förklara.

 Jobba på egen hand:

 1. Välj ut ett citat som du skriver ett inlägg om på bloggen. Kamraterna i gruppen kommenterar
 2. Reflektera över följande meningar:  ”Det man gör med huvudet är viktigast här i världen och stryk är bara skadligt /—/     Man får inga vänner av det och man skadar sig själv. Alla blir rädda för en och falska” s 80

 När du har läst till s 155

Klassens citat: vi diskuterar dem i klassen

 1. Simningen vilken roll spelar den för Erik?
 2. Varför vill Berg att Erik ska vinna simtävlingen? Vad vill han bevisa?
 3. Jfr lektionerna på Stjärnsberg med Eriks tidigare skola. Skillnader? Vilka grupperingar finns på Stjärnsberg?
 4. Erik och Pierre ställer upp för varandra. Ge exempel.
 5. Sammanträdena i rådet. Varför? Rådet gör ju ändå som de vill.
 6. Vilka utmanar Erik? Varför ställer de inte upp?
 7. Lewenhusen vågar inte slåss mot Erik. Hur känner sig Erik? Hur ska man bekämpa Rådet anser Erik?
 8. I samtalet mellan Erik och Pierre får vi veta att de har samma uppfattning om vad som är viktigt här i livet. Vad? Däremot har de olika uppfattningar om hur man ska klara av tiden på Stjärnsberg. Vad anser de?

 Jobba på egen hand

 1. Vilken bild får vi av vuxenvärlden? Jämför Eriks och Pierres syn på lärarna. Finns det någon vuxen som vi får en positiv bild av?
 2. Erik och Pierre diskuterar passivt motstånd. Anser du att det är ett sätt att möta våld? Motivera.
 3. ”Idrotten är demokratisk Erik” säger berg på s 122. Vad menar berg med det? Håller du med? Motivera.

När du har läst till s 201

 1. I avsnittet om hemvärnet får vi en ny bild av Pierre. Han vägrar delta. Han är inte den som finner sig i allt förklara.
 2. Vad händer under klosternatten?
 3. Erik beslutar sig för att möta Rådet med passivt motstånd och hån. Hur går det för honom?
 4. Terminen är snart slut. Vad tror du händer när Erik kommer tillbaka efter lovet? Fortsätter han med passivt motstånd?

 Jobba på egen hand:

 1. Välj ett citat. Skriv ned det tillsammans med en reflektion.

 När du läst ut boken

Diskutera i gruppen och redovisa för klassen

 1. Varför Reagerar Erik som han gör när han får cigarretten fimpad mot sin bröstvårta?
 2. Varför blundar alla vuxna fast de ser vad som händer? Varför ingriper de inte?
 3. Vad är kamratuppfostran? Varför blir den så effektiv?
 4. Ondskan är inte dum sa Erik. Vad menade han?
 5. Vad anser ni om Tranans agerande? Vad leder hans reaktion till?
 6. Pappan – har han förändrats?
 7. Ondska – hur bekämpar man ondska?
 8. Vad handlar boken om egentligen?

 Välj en av följande slutuppgifter:

Kom ihåg att det är dina egna reflektioner (tankar) som är det viktiga. Tänk till om det du har läst och koppla det till den värld du lever i. Jämför gärna med annat som du har upplevt. När du är klar ska du sätta bra rubrik på ditt arbete.

 1. Idrottens positiva kraft. Skriv om idrottens betydelse för Erik under Stjärnbergstiden. Fortsätt sedan med dina egna erfarenheter och tankar.
 2. I ondskan på s 199 säger Erik ”Man måste slåss mot Ondskan”. Beskriv våldet i boken och Eriks olika sätt att bekämpa våldet. Reflektera över våldet i samhället (skolan, film, i samhället). Hur ska man bekämpa våldet
 3. Pierre. Du är Pierre skriv hans berättelse om tiden på Stjärnsberg.
 4. Godhet. Boken heter Onskan. Dess motsats är godhet. Vad är det enligt dig. Hur vill du beskriva en god människa? Är det svårt att vara god?

 Avslutning:

 1. Efter att ha läst boken. Hur har din syn på våld förändrats?
 2. Har boken något budskap? Vilket? Har du lärt dig något av att läsa boken?
 3. Vad tyckte du om boken?
 4. Vad tyckte du om slutet. Hur kommer det att gå för Erik tror du.

 

Betygskriterier – läsning:

G

 •  Du läser boken
 • Du hittar konkreta uppgifter som direkt uttrycks i boken eller som man lätt kan sluta sig till
 • Du förklarar bokens innebörd begripligt och kan reflektera över innehållet.
 • Du kan välja exempel ur boken och ge en motivering.

 

VG

 • Du ger relevanta och motiverade exempel ur boken.
 •  Du ger självständiga och rimliga förklaringar och argument då du reflekterar.
 • Du visar att du kan tolka och dra slutsatser, se sammanhang och/eller jämföra.
 • Du tolkar och granskar budskap.

MVG

 • Du ger tydligt formulerade svar med logisk uppläggning.
 • Du drar nytta av texten och kopplar dina reflektioner till den.
 • Du sätter argument och förklaringar i relation till hela sammanhanget i boken.
 • Du använder frågorna för att fördjupa din analys t.ex. genom att se olika perspektiv, jämföra med och relatera till egna tankar och erfarenheter, göra originella och precisa tolkningar och värderingar samt reflektera över författares stil.

 Källa:

Ämnesprov Svenska/Svenska som andraspråk årskurs 9 vårterminen 2011, Bedömningsanvisningar. ”Eld och lågor”, Skolverket

Grundskolan Kursplaner och betygskriterier, 2000, Skolverket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s