"Det finns alltid en gräns där förnuftet vinner över känslorna"

Under den tid Erik spenderat i sin förre denna skola utryckte Erik sina känslor genom sina knogar, och framför allt den blå elden. Detta lyckades Erik med ideligen men vilket har kommit att bli ett problem på stjärnberg. På stjärnberg blir Erik tvungen att ändra hela sin insyn till våld. Och istället för att använda nävarna blir Erik tvungen att konfrontera makthavarna, på skolan med hans mentala egenskaper. Då Erik istället använder sitt förstånd för att få kontroll över sina känslor.

Advertisements

”Men han kunde ju inte bara gå sin väg och han kunde ju inte bara stå där eftersom Göran var hans vän. Man måste ställa upp för sina vänner”

Det här var Eriks sista chans. Han hade redan blivit relegerad i sin tidigare skola och hade inte råd med att bli det igen. Han måste i hela fall klara av dem två närmaste åren på stjärberg.

Men om Erik skulle börja slåss så hotade det att han kunde bli relegerad. Erik hade klarat av att bli nedtryckt än så länge men det Erik tråcklas med är om Pierre skulle råka hamna i en konflikt, Pierre var Eriks bästa vän, hans enda och om han skulle bli slagen så vet inte Erik om han skulle klara av det. Han vet inte om han skulle kunna behärska sig.