"The whole world loves a fighter"

Så säger Berg till Erik kvällen innan Klosternatten då Erik vill komma in i slöjdsalen för att hämta prylar som han behöver inför klosternatten. Berg förstår då att att Erik tänker göra något för att underlätta klosternatten. Man då också att Erik och Berg är kompisar och att Berg vill hjälpa vinnarskallar som Erik vinna, både inom och mot rådisar. berg vill inte att Erik ska bli relegerad för att Erik är en så pass duktig idrottsman och Erik vill  inte förlora mot rådet.

Det är det Berg gillar med att Erik är en fighter, att Erik aldrig ger upp och vill ochvill segra mot kamratuppfostran.

Citatet är taget från sidan 165.

 

Advertisements

”Var det verkligen värt det, Erik?”

Hur långt är man villig att gå? Hur långt är man villig att gå för att få som man vill? Erik är beredd att gå riktigt långt för att få som han vill, om inte annat för att upprätthålla sin stolthet. Man kan säga att han är en dålig förlorare. Och han gör mycket för att se till att det är han som vinner. Erik har klarat sig igenom livet genom att kämpa. Hans hårda uppväxt har gjort honom hård och stark och det har gjort så att han saknar många av de spärrar som många andra har inom sig gällande hur långt man är villig att gå.

Ibland så måste man fråga sig själv, var det verkligen värt det? Var det värt att skada mig själv och andra för att få känna mig tillfredsställd. Ibland så är det värt det, ibland inte.