”Över huvud taget var allt omöjligt om alla vägar till utbildning var stängda”

För de flesta är utbildning möjligheten till att nå trygghet och stabilitet genom ekonomiskt oberoende, men för Erik är tryggheten mer än så. Det handlar om att undkomma hans farsa i både fysisk och psykisk mening: Att bli ekonomiskt oberoende och flytta hemifrån innebär att undgå farsans slag mot kroppen, men det är också en chans till att börja om på nytt och slippa ifrån att själv behöva slå sig fram genom världen för att vinna respekt och position. I och med utbildningen kan han bli någon utan att använda sig av det våld som tvingats på honom och som han egentligen inte vill ha. Han kan lämna det faktum att han brukat våld lika brutalt och obarmhärtigt som sin farsa: Att han inte skulle vara bättre än den han hatar, den han fruktar. Det faktum att de två på något sätt skulle vara lika.

Advertisements

"Det finns alltid en gräns där förnuftet vinner över känslorna"

Under den tid Erik spenderat i sin förre denna skola utryckte Erik sina känslor genom sina knogar, och framför allt den blå elden. Detta lyckades Erik med ideligen men vilket har kommit att bli ett problem på stjärnberg. På stjärnberg blir Erik tvungen att ändra hela sin insyn till våld. Och istället för att använda nävarna blir Erik tvungen att konfrontera makthavarna, på skolan med hans mentala egenskaper. Då Erik istället använder sitt förstånd för att få kontroll över sina känslor.