”Över huvud taget var allt omöjligt om alla vägar till utbildning var stängda”

För de flesta är utbildning möjligheten till att nå trygghet och stabilitet genom ekonomiskt oberoende, men för Erik är tryggheten mer än så. Det handlar om att undkomma hans farsa i både fysisk och psykisk mening: Att bli ekonomiskt oberoende och flytta hemifrån innebär att undgå farsans slag mot kroppen, men det är också en chans till att börja om på nytt och slippa ifrån att själv behöva slå sig fram genom världen för att vinna respekt och position. I och med utbildningen kan han bli någon utan att använda sig av det våld som tvingats på honom och som han egentligen inte vill ha. Han kan lämna det faktum att han brukat våld lika brutalt och obarmhärtigt som sin farsa: Att han inte skulle vara bättre än den han hatar, den han fruktar. Det faktum att de två på något sätt skulle vara lika.

2 thoughts on “”Över huvud taget var allt omöjligt om alla vägar till utbildning var stängda”

  1. Eller hur! Du uttrycker dig så väl. Erik är på flykt undan sig själv men han har ett mål. Och det blir kanske hans räddning. Jag läste om Zlatans nya bok idag, en resa från en hemsk barndom i Rosengård till världens bästa fotbollsspelare. En tävlingsmänniska som tar sig vidare. Ser du några paralleller?

  2. Absolut, väl formulerat! Att han dessutom valt advokat som framtida yrke gynnar även hans välutvecklade försvarsmekanism som han tvingats bygga upp efter åren med farsan. Han är ju ypperlig på att käfta mot rådet med listiga invändningar och argument. Även i detta ligger en trygghet, ingen kan komma åt den lilla pojken på insidan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s