"The whole world loves a fighter"

Så säger Berg till Erik kvällen innan Klosternatten då Erik vill komma in i slöjdsalen för att hämta prylar som han behöver inför klosternatten. Berg förstår då att att Erik tänker göra något för att underlätta klosternatten. Man då också att Erik och Berg är kompisar och att Berg vill hjälpa vinnarskallar som Erik vinna, både inom och mot rådisar. berg vill inte att Erik ska bli relegerad för att Erik är en så pass duktig idrottsman och Erik vill  inte förlora mot rådet.

Det är det Berg gillar med att Erik är en fighter, att Erik aldrig ger upp och vill ochvill segra mot kamratuppfostran.

Citatet är taget från sidan 165.

 

One thought on “"The whole world loves a fighter"

  1. Fortsättningen på citatet som du har valt lyder ungefär så här: “utom Stjärnsberg då” Varför gillar inte Stjärnsberg att Erik vinner?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s