"Det finns alltid en gräns där förnuftet vinner över känslorna"

Under den tid Erik spenderat i sin förre denna skola utryckte Erik sina känslor genom sina knogar, och framför allt den blå elden. Detta lyckades Erik med ideligen men vilket har kommit att bli ett problem på stjärnberg. På stjärnberg blir Erik tvungen att ändra hela sin insyn till våld. Och istället för att använda nävarna blir Erik tvungen att konfrontera makthavarna, på skolan med hans mentala egenskaper. Då Erik istället använder sitt förstånd för att få kontroll över sina känslor.

2 thoughts on “"Det finns alltid en gräns där förnuftet vinner över känslorna"

  1. Jag håller med Elvira. En bra analys Anton. Jag läste just Alexanders inlägg om styrkeförhållandet mellan pappan och Erik. Kanske är det detta med den mentala styrkan som Erik utvecklar som förklarar att Erik rår på sin pappa i slutet av boken. Vad tror du?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s