”Var det verkligen värt det, Erik?”

Hur långt är man villig att gå? Hur långt är man villig att gå för att få som man vill? Erik är beredd att gå riktigt långt för att få som han vill, om inte annat för att upprätthålla sin stolthet. Man kan säga att han är en dålig förlorare. Och han gör mycket för att se till att det är han som vinner. Erik har klarat sig igenom livet genom att kämpa. Hans hårda uppväxt har gjort honom hård och stark och det har gjort så att han saknar många av de spärrar som många andra har inom sig gällande hur långt man är villig att gå.

Ibland så måste man fråga sig själv, var det verkligen värt det? Var det värt att skada mig själv och andra för att få känna mig tillfredsställd. Ibland så är det värt det, ibland inte.

3 thoughts on “”Var det verkligen värt det, Erik?”

  1. Väldigt bra tankeställning, Klara! Du lämnar öppet för en intressant diskussion. 🙂
    Tycker du att Erik borde ha sväljt stoltheten och underkastat sig rådisarna eller åtminstone valt att inte slåss?

  2. Kan det vara så att Erik aldrig hade något val? Om han hade underordnat sig hade han gått under. Allt han gick och bar på hade helt enkelt krossat honom. Vad tror ni? 🙂

  3. Eriks situation är enligt mig ett snår av obehag, konstgjorda känslor och utan ett snår av sympati. Han kämpar för att behålla sin stolthet, men samtidigt låter han Silverhielm slå honom blodig. Erik kan bita ihop, behålla sin neutrala min och triumfera med att verka oberörd, men ändå slipper han inte ifrån faktumet att han tillåter en annan person slå honom. Enligt mig är det att inte stå upp för sig själv. Vem med den minsta strimma värdighet kvar tillåter andra att misshandla en?

    Erik har för länge sedan svalt sin stolthet. Det finns ingen stolthet i att slåss, bli slagen och att hämnas. Det är enbart en svart spiral i jakt på något som är beroende av prestationer, som i slutändan inte är värt något. Stolthet är receptet på separation mellan människor, eftersom det bygger på att prestera. Städaren kan inte vara lika stolt som presidenten, och därmed är de inte jämlika. Åt helvete med stolthet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s