”Men han kunde ju inte bara gå sin väg och han kunde ju inte bara stå där eftersom Göran var hans vän. Man måste ställa upp för sina vänner”

Det här var Eriks sista chans. Han hade redan blivit relegerad i sin tidigare skola och hade inte råd med att bli det igen. Han måste i hela fall klara av dem två närmaste åren på stjärberg.

Men om Erik skulle börja slåss så hotade det att han kunde bli relegerad. Erik hade klarat av att bli nedtryckt än så länge men det Erik tråcklas med är om Pierre skulle råka hamna i en konflikt, Pierre var Eriks bästa vän, hans enda och om han skulle bli slagen så vet inte Erik om han skulle klara av det. Han vet inte om han skulle kunna behärska sig.

One thought on “”Men han kunde ju inte bara gå sin väg och han kunde ju inte bara stå där eftersom Göran var hans vän. Man måste ställa upp för sina vänner”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s