”Konstigt, sa han, jag tyckte precis jag hörde ett gnägg. Kan det ha varit en Silverhäst som gnäggade?” s. 160 Ondskan

Det här citatet visar att Erik tänker förnedra Silverhjelm. Eftersom Silverhjelm är prefekt för Rådet kommer Erik att bli relegerad om han skulle slå Silverhjelm. Men Erik tänker inte låta Silverhjelm ”vinna”. Erik tänker håna honom så mycket att Silverhjelm kommer att få öknamnet kusen som han kommer att bli kallad av alla i hela skolan. Det är Eriks sätt att vara så jobbig han kan för rådet utan att ha risk att förlora sin sista chans till utbildning. 

 

Jag tycker att det här är bra, för att det visar att Erik kommer att fortsätta slåss mot det han tycker är fel. Och fast att han får olika straff och blir slagen kommer han att fortsätta håna Silverhjelm.

 

Advertisements

”Över huvud taget var allt omöjligt om alla vägar till utbildning var stängda”

För de flesta är utbildning möjligheten till att nå trygghet och stabilitet genom ekonomiskt oberoende, men för Erik är tryggheten mer än så. Det handlar om att undkomma hans farsa i både fysisk och psykisk mening: Att bli ekonomiskt oberoende och flytta hemifrån innebär att undgå farsans slag mot kroppen, men det är också en chans till att börja om på nytt och slippa ifrån att själv behöva slå sig fram genom världen för att vinna respekt och position. I och med utbildningen kan han bli någon utan att använda sig av det våld som tvingats på honom och som han egentligen inte vill ha. Han kan lämna det faktum att han brukat våld lika brutalt och obarmhärtigt som sin farsa: Att han inte skulle vara bättre än den han hatar, den han fruktar. Det faktum att de två på något sätt skulle vara lika.

"Du schtinker schit, väste Erik med munnen full av blod".

Vid middagen efter klosternatten använder sig Erik av nattens hämnd för att håna Silverhielm. Han börjar med att påpeka hur mycket skit det luktar från Silverhielm och sedan börjar han tilltala honom med ”Skitenhielm”. När detta har upprepats några gånger tappar Silverhielm kontrollen och börjar slå hysteriska slag mot Erik.

 

Jag valde det här citatet för att det verkligen visar hur långt Erik kan gå för att uppbringa ett nederlag för Otto Silverhielm. Erik bestämde sig för att varken vika ner sig eller slå tillbaka under tiden Silverhielms återkommande knytnävar träffar hans ansikte. Jag tycker det är en smart taktik av Erik, efter ett tag märker Silverhielm att slagen inte påverkar Erik utan gör honom bara starkare. Tillslut stoppas misshandeln av rektorn och när de går ut från matsalen är det Silverhielm som är förloraren eftersom han inte åstadkommit något mer än fysiska skador på Erik. Något som varken kommer få honom att sluta driva med Silverhielm och rådet eller få honom att lyda order från dem.

 

Citat ur Ondskan sida: 185.

"Det finns alltid en gräns där förnuftet vinner över känslorna"

Under den tid Erik spenderat i sin förre denna skola utryckte Erik sina känslor genom sina knogar, och framför allt den blå elden. Detta lyckades Erik med ideligen men vilket har kommit att bli ett problem på stjärnberg. På stjärnberg blir Erik tvungen att ändra hela sin insyn till våld. Och istället för att använda nävarna blir Erik tvungen att konfrontera makthavarna, på skolan med hans mentala egenskaper. Då Erik istället använder sitt förstånd för att få kontroll över sina känslor.

"The whole world loves a fighter"

Så säger Berg till Erik kvällen innan Klosternatten då Erik vill komma in i slöjdsalen för att hämta prylar som han behöver inför klosternatten. Berg förstår då att att Erik tänker göra något för att underlätta klosternatten. Man då också att Erik och Berg är kompisar och att Berg vill hjälpa vinnarskallar som Erik vinna, både inom och mot rådisar. berg vill inte att Erik ska bli relegerad för att Erik är en så pass duktig idrottsman och Erik vill  inte förlora mot rådet.

Det är det Berg gillar med att Erik är en fighter, att Erik aldrig ger upp och vill ochvill segra mot kamratuppfostran.

Citatet är taget från sidan 165.